Ösmo hembygdsgille
Hem      Nyblegården      Bilder
   
  Nyble hembygdsgård
  Historik
Nybble är känd sedan medeltiden och fanns
med bland de gårdar som hertig Erik testa- 
menterade till Strängnäs domkyrka 1275.

År 1566 tillhörde gården riksrådet Johan 
Persson Bååt I fituna, Sorunda. Före 1675 
kom den till Djursnäs och ärvdes av Helena 
(Elin) Fleming. Hon inrättade gården till sätes-
gård och skänkte den år 1682 till sin socken-
kyrkia Össmo till Cappelans Bordh.

Huset fungerade sedan som komminister-
bostad fram till 1911, då denna tjänst 
flyttades till den nya köpingen Nynäshamn.

Kyrkans arrendatorer bodde sedan i huset 
fram till dess att den nya arrendatorbostaden 
stod färdig 1949-50. Därefter fick Ösmo hem-
bygdsgille hyra det och har det som sin 
hembygdsgård fortfarande.

Hitta hit 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Kontakt
 Ordförande
 Jan Jonsson
 076-427 4710
 Kassör
 Anna Svensk
 070-950 3334
 Sekreterare
 Ingemar Persson
 070-271 7140
 Husfru/uthyrare
 Ingrid Stuxberg
 073-815 5584